Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your comparison list.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
Art Unica is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op de informatie opgenomen in de website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.
Art Unica kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

© COPYRIGHT ART UNICA ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen de teksten, look and feel, afbeeldingen, vormgeving, merken, beeldmerken, logo’s en andere informatie rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Art Unica en haar gelieerde ondernemingen toebehoren. Genoemde eigendomsrechten zijn gedocumenteerd en geregistreerd.
Deze informatie mag gedownload of geprint worden, mits de informatie niet gewijzigd wordt en dit geschiedt voor persoonlijk gebruik. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Art Unica mag de inhoud niet voor andere doeleinden aangewend worden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan voor commerciële doeleinden. Schending van het copyright is een misdrijf waartegen Art Unica zonder vooraankondiging onverwijld zal optreden. Pleger zal de onrechtmatige gedraging worden toegerekend als gevolg waarvan deze zich automatisch aansprakelijk stelt voor de aan Art Unica toegebrachte materiële- en immateriële schade waaronder imagoschade, vermogensschade en vervolgschade, incluis alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.